AKTUELLT


Brandombudsdag 2017 

 

 

 

 

 

 

Fortsatt uppdrag för Region Örebro län

Fire Aid har återigen fått uppdraget att medverka till att göra brandombudsdagen i Region Örebro län till en lärorik dag. Helena Klasson kommer även i år att moderera och föreläsa. Brandombudsdagen har fler än 200 deltagare från hela regionen och ett intressant program (länk till program 2017).

 

trygghansa

 

 

Trygg-Hansa ny kund

Fire Aid har under våren 2017 fått Trygg-Hansa som kund. Helena Klasson har skrivit sakkunnigutlåtanden i försäkringsärenden för att ge objektiva expertbedömningar. Bland annat har ett utlåtande behandlat en brand orsakat av brandfarligt Heta Arbeten med bedömning om säkerhetsreglerna har följts. Fire Aid ser framemot fler spännande uppdrag tillsammans med Trygg-Hansa.

 

 

Brandombudsdagar i Region Örebro län

Den 5 oktober genomförs brandombudsdagar i Region Örebro län som samlar cirka 200 brandombud där Helena Klasson kommer att moderera och föreläsa. Att samla så många av regionens brandombud för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte är imponerande! Region Örebro län är ett föredöme inom brandskyddsarbete i hälso- och sjukvården. Länk till program.

 

Omvärldsbevakning på Mötesplats Samhällssäkerhet 2015

Helena Klasson deltog i paneldebatten “Prognos och praktik – hur ska vi hantera framtiden?Mötesplats Samhällssäkerhet 2015 i Kista. Debatten fokuserade på olika organisationers arbete med omvärldsbevakning där även representanter från SOS Alarm och Röda Korset deltog. Fire Aid erbjuder konsultstöd inom omvärldsbevakning med bl.a. erfarenhet från projektledning av det stora räddningstjänstprojektet “2030 – En räddningstjänst i tiden?”.

 

Nytt uppdrag för LTU

Fire Aid har fått fortsatt uppdrag för Luleå Tekniska Universitet under hösten 2015. Helena Klasson kommer att  medverka i kursen K0014B “Tillämpad riskhantering” och ser framemot att undervisa på brandingenjörsprogrammet om bl.a. PBL och BBR.

 

 

likeFB

 

 Fire Aid finns på Facebook

Nu har även Fire Aid en sida på Facebook. Följ och gilla oss! https://www.facebook.com/fireaidsweden

 

 

LTU

Utvecklingsuppdrag för LTU

Under hösten 2014 har Fire Aid medverkat vid utvecklingen av kursen K0009B på brandingenjörsprogrammet på Luleå Tekniska Universitet. Helena Klasson har bl.a. undervisat om brandingenjörens roll i plan- och byggprocessen och om brandskydd i Boverkets byggregler.