OM FIRE AID


Fire Aid Sweden AB erbjuder tjänster inom brandskydd och säkerhet med brandingenjörskompetens. Företagets affärsidé är att ge företag och organisationer hjälp i alla skeden där tjänsterna anpassas och möter kundens behov.

Fire Aid är ett enmansföretag som startade 2014. För att kunna erbjuda kunden specifik kompetens samarbetar företaget med brandingenjörer från räddningstjänster, myndigheter, universitet och andra brandkonsultföretag.

Företaget har F-skatt och är verksamt i hela Sverige med utgångspunkt från Luleå. VD och grundare är brandingenjör Helena Klasson.

Företagets ledord:

• Förståelse
• Tydlighet
• Resiliens