TJÄNSTER


Fire Aid erbjuder tjänster inom brandskydd och säkerhet med brandingenjörskompetens.

Tjänsterna omfattar bland annat:© Foto: Per Pettersson.
• Byggnadstekniskt brandskydd

• Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
• Brandfarliga varor (BFV)
• Brandutredning
• Utbildning och föreläsningar
• Utvecklingsarbete
• Omvärldsbevakning och analys
• Projektledning

Om ni har önskemål om andra tjänster kontakta oss för mer information.